Kalite Politikamız

Firmamız inşaat sektöründe müşterilerimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda, taahhüt edilen sürede kalite ve ürün güvenliği üst düzeyde tutarak hizmet vermek ana prensibidir.

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetin her açıdan beğenilmesi, kaliteli, güvenli bulunması ve tercih edilmesi bütün ERTAŞ A.Ş. çalışanların amacı ve gururudur.

Bu nedenle;

  • Faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması,
  • Müşteri isteklerini kalite–güvenirlik-maliyet-zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak, sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  • Hizmet alanımızda yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip edilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi,
  • Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarının sağlanması,
  • Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesinin sağlanması,
  • Hizmet kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak ve kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sürekli geliştirmek için planlı olarak yatırımlarımızın devam etmesi,
  • Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünün arttırılması esastır.

ERTAŞ İNŞAAT Kalite Yönetim Sistemi, firmamız üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuş olup, üst yönetimin tam desteğini görmektir. Çalışanlarımız, bu sisteme uyulması ve sürekli geliştirilebilmesi yükümlülüğünde ve yetkisindedir.

YUNUS ERGÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı